Details Rietdekken

Bekijk verschillende details


Goot in het rietendak

Omdat rietendaken standaard niet van goten worden voorzien kan er desgewenst een in het rietendak worden opgenomen boven een doorgang om zodoende niet in de drup te lopen. Deze is van koper en is op iedere gewenste breedte toe te passen.

Gemetseld nok

Als eindafwerking op een prieel of tuinhuis kan er gekozen worden voor tal van afwerkingen. Deze betreft een 5 hoek en de vorsten zijn daarvoor ieder op maat geslepen. Van boven af gezien fraai stukje mozaik.


Open dak constructie

Een voorbeeld van een open dakconstructie. Deze is van panlatten op rondhout sporen. Veel toegepast bij nieuwe hooibergen.


Goot en naald

Bij een traditioneel gebonden dak wordt iedere binding om de panlat heen gehaald met behulp van de goot en naald.


Zinken Kap

Wanneer u voor de afwerking van een tuinhuis iets anders wil dan een gevlochten punt kunt u ook kiezen voor een metalen kap. Deze is van zink maar kan ook van koper worden gemaakt.


Afwerking Veluxraam

Dakramen kunnen op verschillende manieren worden afgewerkt. Het is daarmee een beetje de handtekening van de rietdekker.


Karnemelktest

Een oud gebruik in de regio is om over de rietgevlochten punt een oude melktest te plaatsen. Dit deed men om de punt te beschermen tegen het weer en de vogels. De punt ging daarom dan ook 2 tot 3 jaar langer mee dan de gemiddelde 7 jaar die er voor staat.


Metselen van de nok

De specie wordt zowel onder aan de pannen als in de voegen tussen de pannen gestreken. Eenmaal uitgehard vormt de nok een geheel. Om te voorkomen dat de vogels al te veel vat krijgen op de laatste laag wordt er steeds vaker gaas onder de nok gespannen en vastgezet met het metselwerk.


Overstek

Hier is duidelijk te zien hoeveel overstek er gerealiseerd wordt met een rietendak. De daklijn ligt al gauw zo’n 40 cm van het boeideel.


Overstek

Over de zijgevel steekt het riet iets minder uit maar toch nog steeds zo’n 30 cm.


Opstoppen / verdrijven

Wanneer veel van de draden zichtbaar zijn kan het gehele dak opgestopt worden. Een bestaand rietendak kan dan minimaal 10 jaar langer mee.


Spreilaag

Al vorens er met het rietdekken begonnen kan worden wordt er een spreilaag (ook wel de vlecht genaamd) op de latten aangebracht. Dit zorgt er voor dat het rietpakket langs de kap blijft gaan en er niet doorheen steekt.

Build on Applepie CMS by Waltman Development