Onderhoud van rieten daken

Verlenging van de levensduur


Om zo lang mogelijk van uw rietendak te kunnen genieten heeft het onderhoud nodig. Het jaarlijks laten controleren op gebreken en deze herstellen is vaak voldoende. Iedere 3 a 5 jaar laten schoonvegen of schrappen verlengd de levensduur aanzienlijk. Een schoner dak is immers een droger dak en een droger dak gaat langer mee. Wanneer het dak zichtbaar dunner wordt en de legdraden in het zicht komen, dan komt u voor de keuze om het dak te laten renoveren. 

Wanneer het dak dermate oud dat onderhoud niet meer afdoende is en het dak het einde van zijn functionele levensduur nadert dan zijn er een aantal mogelijkheden om de levensduur van het dak alsnog te verlengen. Alle mogelijkheden hebben elk hun eigen voor- en nadelen uiteraard afhankelijk van de staat van het dak. Is uw dak aan renovatie toe dan verzoeken wij u contact met ons op te nemen. Wij voorzien u graag van het juiste advies 

Opstoppen

Bij het opstoppen wordt elke laag riet teruggetrokken, vaak nadat de gehele buitzenzijde van het riet ontdaan is van algen en mossen (het dak wordt eerst schoongemaakt). Hierdoor ontstaat ruimte onder de gaarde en kan nieuw riet, met een lengte van minimaal 70 cm. bijgestoken worden. Als de gaarde te zwak is (voornamelijk oude wilgengaarden) dan wordt deze verwijderd. Het dak wordt hierdoor op dikte gebracht. De gaarden worden (indien nodig) om de andere laag over het riet gebonden en blijven dus zichtbaar. Daarna wordt het dak afgedreven en goed schoongeveegd zodat er geen algen en mossen achterblijven.

Blank verstoppen, ook wel genoemd: verdrijven of doordekken.
Bij het blank verstoppen wordt net als bij het opstoppen eerst het dak schoongemaakt. Daarna wordt elke laag riet teruggetrokken zodat ruimte onder de gaarde ontstaat en nieuw riet met een lengte van 70 tot 90 cm. in het oude dak gebracht kan worden. Elke laag riet wordt, net als bij een nieuw dak, met een (bestaande) gaarde vastgebonden in het dak. Bij blank verstoppen zijn de gaarden aan de buitenzijde dus niet zichtbaar. Het dak wordt vervolgens afgedreven en schoongeveegd.

Overdekken
Bij het overdekken wordt het oude, meestal 10 tot 15 cm. dikke dak, schoon en vlak gemaakt. Over dit oude dak wordt een geheel nieuw rieten dak gedekt. Het overgedekte dak heeft dan een totale dikte 30 tot 40 cm. Voordeel hiervan is dat er weinig gesloopt hoeft te worden en het dak gesloten blijft. Een groot nadeel is dat rietlatten niet vervangen worden, het oude stoffige dak blijft zitten en als belangrijkste nadeel dat het dak bouwfysisch slechter zal functioneren. Hierdoor kan de levensduur van het overgedekte dak tegenvallen. Er is dan sprake van een slechte prijs / prestatieverhouding. Om die reden wordt het overdekken afgeraden.

Bijsteken
Bij het bijsteken wordt geen riet teruggetrokken in tegenstelling tot andere, duurdere methoden. Eerst wordt het dak goed schoongemaakt. Het mos en de algen worden verwijderd met een hark en of heggenschaar. Daarna wordt het dak schoon geveegd. Daarbij zal blijken dat het rietpakket niet overal even dik meer is en dus niet overal nog even lang mee zou kunnen gaan. Daarom wordt er nieuw riet met een lengte van 40 cm tot 60cm bijgestoken op de slechtste plekken. Het rietdak dak wordt hierdoor niet op dikte gebracht. Daarom kan deze methode allen toegepast worden wanneer er nog voldoende dakdikte aanwezig is. Er moet gemiddeld nog 15cm rietdekking op het dak liggen en het riet moet nog in redelijke staat verkeren en redelijk vast zitten. In veel gevallen blijven of worden de gaarden zichtbaar. Waar deze niet meer goed vast zitten worden deze opnieuw vast gezet. Daarna wordt het dak nogmaals afgedreven(aangeklopt) en schoongeveegd. Dit schoonvegen dient zorgvuldig te gebeuren zodat er geen voedingsbodem ontstaat voor een volgende generatie mossen en algen. Het rieten dak wordt hierbij bont van kleur omdat er nieuw geel riet door het oude vergrijsde riet heen wordt gestoken. Dit trekt over het algemeen na een jaar weer weg. Tot slot kunnen eventuele restjes algen en mossen bestreden worden middels een bespuiting. Deze opknapmethode heeft bij grote oppervlaktes vaak een goede prijs - prestatie verhouding. Men betaald een beperkt bedrag en het dak kan weer 5 tot 15 jaar mee (de exacte verlenging van de levensduur hangt sterk af van de toestand van het dak en de kwaliteit van het uitgevoerde werk).

Neem contact op

Advies op Maat

Bent u benieuwd wat de kosten zijn voor onderhoud aan uw dak. Of wilt uw weten wat de staat en de te verwachten levensduur van uw rietendak is neemt u dan gerust contact met ons op. Wij luisteren naar uw wensen en kunnen zodoende een goed advies uitbrengen over de te nemen keuzes.

Onderhoudscontracten

Met riet kun je geweldige daken maken. Het dak beschermt het gebouw tegen invloeden van buitenaf (neerslag en zon), maar door deze invloeden slijt het riet. Om ervoor te zorgen dat een rieten dak zo lang mogelijk in goede staat te houden, moet het dak onderhouden worden. Rietdekkersbedrijf firma Voogt biedt onderhoudscontracten aan, waarmee wij uw dak voor u in de gaten houden door een jaarlijkse controle. Kleine schades aan het dak zullen dan gelijk weer hersteld. Grotere onderhoudswerk wordt met u besproken in een advies en kan op een later tijdstip worden uitgevoerd. Hiermee wordt de levensduur van uw rieten dank aanzienlijk verlengd en de uitstraling van uw dak zal verbeteren. 

Heeft u een rietendak en bent u benieuwt wat de staat van onderhoud is...

Neem contact op

 

Build on Applepie CMS by Waltman Development